evandeveen cover
Nederlands / English 

didactiek en toetsing voor docenten en trainers

aanbod training en begeleiding

  "Je gaat het pas zien als je het door hebt" - Johan Cruijff

Logo

evandeveen werkt altijd op maat. Alle trainingen kunnen zowel in het Engels als in het Nederlands gegeven worden.

Evelyn verzorgt graag korte workshops waarin deelnemers werken aan één concrete vaardigheid of product en met tastbaar resultaat naar huis gaan. Bijvoorbeeld met een verbeterd beoordelingsformulier. Of met een nieuwe activerende start van hun college.

Om de essentie van de onderliggende theoretische concepten te illustreren, maakt Evelyn gebruik van analogieën en speelse werkvormen.

Gedurende de workshops gaan deelnemers zelf aan de slag en is het belangrijk dat er tijd is voor individuele feedback. Daarom werkt Evelyn in workshops met kleine groepen. Heeft u een grote groep docenten bij elkaar, bijvoorbeeld tijdens een onderwijsdag? Dan kunt u haar vragen voor een interactieve lezing, bijvoorbeeld over haar toetsboek:

Lezing "Praktijkproblemen bij toetsopdrachten"
Evelyn komt vertellen over haar boek


Lezing en workshops bij Evelyn's boek


Lezing "Praktijkproblemen bij toetsopdrachten"

Evelyn komt vertellen over haar boek. Duur: 45 tot 60 minuten

In deze interactieve lezing bespreken we waar het vaak mis gaat bij het ontwerpen van toetsopdrachten. We zien dat een integraal ontwerp veel problemen kan voorkomen en je krijgt praktische formats en tips hoe hier mee te werken.
(Terug naar boven...)

Logo

Workshop opdrachten ontwerpen

Met het team direct aan de slag met het boek. Duur: half tot heel dagdeel

Hoe zorg je ervoor dat je opdracht geschikt is voor wat je studenten wilt leren en wat je wilt toetsen?

We beginnen deze workshop met een paar hands-on oefeningen om te bekijken wat de verschillende facetten van toetsopdrachten zijn en hoe deze samen bepalen wát er nou eigenlijk getoetst wordt. We bespreken waar dit vaak misgaat, en hoe je een opdracht systematisch kunt vormgeven zodat deze beter past bij wat je beoogt. Met behulp van een opdrachtspecificatieformulier ga je de consistentie van een eigen opdracht kritisch analyseren en zonodig verbeteren.

We kunnen desgewenst ook ingaan op de speciale eisen die gesteld worden aan het ontwerpen van groepsopdrachten.
(Terug naar boven...)

Logo

Workshop beoordelingsformulieren maken

Met het team direct aan de slag met het boek. Duur: half tot heel dagdeel

Aan beoordelingsformulieren wordt vaak veel gesleuteld. Soms zijn ze te vaag, dan weer te gedetailleerd. Of docenten hebben het gevoel dat het formulier te beperkend is.

In deze workshop ga je direct aan de slag met een korte beoordelingstaak. We vergelijken verschillende types beoordelingsformulieren en hoe deze in de praktijk functioneren. Verder bespreken we een aantal concrete richtlijnen voor het maken van hanteerbare formulieren die aansluiten bij het doel van de opdracht. Je past deze toe op het ontwerpen of verbeteren van beoordelingsformulieren die je zelf gebruikt.
(Terug naar boven...)


Overige toetstrainingen


Logo

Tentamens maken en beoordelen

Veel docenten hebben hun twijfels over het toetsen van studenten door middel van tentamens. Als studenten bij het studeren zich vooral richten op het halen van het tentamen, leren ze dan wat ik wil dat ze leren? En klopt het resultaat? Maakt het tentamen het juiste onderscheid tussen studenten die zouden moeten slagen en die zouden moeten zakken?

Wanneer tentamenvragen niet scherp genoeg geformuleerd zijn, of tentamens onevenwichtig zijn samengesteld, dan bestaat het gevaar dat toeval een rol gaat spelen in de uitslag. Denk aan vragen die zo open geformuleerd zijn, dat studenten alle kanten uit kunnen. Of multiple choice vragen die door hun formulering het goede antwoord al weggeven.

In deze cursus leren deelnemers de dubbelrol van tentamens als aanjager van studiegedrag én als meetinstrument te herkennen. Ze formuleren toetsvragen die aansluiten bij de leerdoelen, en leren technieken om de kwaliteit van tentamens als meetinstrument te meten en te waarborgen. Met behulp van een aantal praktische richtlijnen, kunnen docenten zorgen dat hun tentamens datgene toetsen dat ze willen toetsen, en zo scherp geformuleerd zijn dat het nakijken minder tijd kost.
(Terug naar boven...)

Logo

Toetsdeskundigheid voor examen- en toetscommissieleden

Onder de gewijzigde WHW ("Versterking besturing") is de rol van examencommissies versterkt. Eén van de verantwoordelijkheden is "Het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens". Hoe een instelling de invulling van deze verantwoordelijkheid ook organiseert, kennis over toetsen en hoe je mogelijke problemen in de praktijk herkent, heeft een commissie zeker nodig.

In de training voor examen- en toetscommissieleden, leren deelnemers de kwaliteitseisen aan toetsen en oefenen ze met het herkennen van problemen in toetsen, óók als deze niet over hun eigen vak gaan. Hoe beoordeel je bijvoorbeeld het niveau van de vragen, en hoe zie je of een tentamen de bijbehorende toetsmatrijs daadwerkelijk volgt? Wat zegt een toetsanalyse en waar moet je op letten bij het interpreteren ervan?
(Terug naar boven...)


Ultrakorte workshops (duur: één uur)


Logo

Inzetten van effectieve anekdotes om cursisten of studenten voor een onderwerp te motiveren

Of je nu onderwijs geeft of een training verzorgt, het is altijd belangrijk om deelnemers aan het begin van een nieuw onderdeel te motiveren voor de stof die behandeld gaat worden. Dat is vaak een uitdaging. Hoe interesseer je iemand voor een stuk theorie? Of voor een nieuwe techniek waar hij altijd zonder heeft gekund?

Eén manier om de belangstelling te wekken, is door het vertellen van een welgekozen anekdote die het belang van het onderwerp illustreert. In deze korte workshop leren deelnemers hoe je een anekdote zó structureert dat hij bondig én effectief is.
(Terug naar boven...)

Logo

Hoe krijg ik ze aan de praat? Tips & tricks voor activerende vragen tijdens colleges

Het is een uitdaging om in het onderwijs het vertrouwde patroon van de pratende docent en de luisterende student te doorbreken. Als je een vraag stelt, kan er een ongemakkelijke stilte vallen of is het steeds dezelfde student die antwoordt. Hoe kun je er nu voor zorgen dat meerdere studenten reageren en ze stimuleren om met elkaar een discussie over de stof aan te gaan?

In deze ultrakorte workshop gaan deelnemers aan de slag met twee belangrijke vaardigheden: het formuleren van een stimulerende impuls en het creëren van ruimte voor studenten om op elkaar te reageren.
(Terug naar boven...)


Logo

Didactiek voor docenten en trainers (o.a. BKO)

Hoe zorg je ervoor dat je studenten of cursisten zelf aan de slag kunnen én willen met de kennis die jij ze aanbiedt? Dat ze de relevantie van de leerstof ervaren, en verbindingen leggen met hun eigen praktijk en voorkennis? Hoe ontwikkel je doelgerichte werkvormen met een hoog leerrendement?

Deze thema's vormen de rode draad in de didactische trainingen van evandeveen, waarin ook veel aandacht wordt besteed aan het trainen van praktische vaardigheden zoals doelgerichte discussies leiden, uitleggen, of een student aanspreken op zijn of haar gedrag.
(Terug naar boven...)Email: info@evandeveen.nl privacy verklaring website by waterlily-unlimited V7.2